Herinrichting Hoftuin en Hoofdstraat Hillegom

In opdracht van de gemeente Hillegom heeft Unihorn de besteksvoorbereiding en directievoering en toezicht van de herinrichting van de Hoftuin en Hoofdstraat uitgevoerd. De Hoftuin is het park rond het gemeentehuis van de gemeente Hillegom. Met de herinrichting van het park wordt de oorspronkelijke Engelse landschapsstijl met het padenplan uit 1903 zoveel mogelijk hersteld. Het architectenbureau OKRA heeft het DO van de herinrichting van de Hoftuin opgesteld. De Hoftuin grenst aan de Hoofdstraat. Deze winkelstraat wordt in fasen heringericht waarbij de straat meer een winkel/voetgangersgebied zal worden. Het ontwerp van de Hoofdstraat is door het ontwerpbureau Elberfeld opgesteld.

Opdrachtgever:
Gemeente Hillegom
Locatie:
Hillegom - Hoofdstraat en Hoftuin
Sector :
Beheer
Status :
Gerealiseerd
Herinrichting hoftuin en hoofdstraat Hillegom

Werkzaamheden

De ontwerpen van de Hoftuin en Hoofdstraat zijn door Unihorn besteksgereed gemaakt. Hierbij zijn in de voorbereidingsfase onderzoeken verricht:

  • Milieukundig onderzoek
  • Onderzoek verhardingsopbouw
  • Landmeetkundige werkzaamheden

De werkzaamheden zijn verwerkt in twee spearate RAW-bestekken en aanbesteed. Hierbij zijn de benodigde specialisten ten behoeve van het verwijderen en aanbrengen van waterfonteinen en het verrichten van bouwkundige aanpassingen aan het historische gemeentehuis door Unihorn ingeschakeld.

In de uitvoeringsfase heeft Unihorn zorg gedragen voor directievoering en  toezicht.

Planning

April 2015 - mei 2016