Visuele inspectie Leeuwarden

De globale visuele inspectie is uitgevoerd op de door de gemeente Leeuwarden aangegeven verhardingen conform CROW-publicatie 146. Het aantal geïnspecteerde wegvakonderdelen betreft 19.625 stuks met een gezamelijke oppervlakte van circa 5.055.000 m2.

Opdrachtgever:
Gemeente Leeuwarden
Locatie:
Leeuwarden
Sector :
Beheer
Status :
Gerealiseerd
Leeuwarden Verhardingen Unihorn

Details

De globale visuele inspectie is uitgevoerd conform CROW-publicatie 146. Bij de uitvoering van de inspectie is de noodzaak en de aard van klein onderhoud aangegeven.

Daarnaast zijn eventuele mutaties in verhardingstype, verhardingssoort en –formaat doorgevoerd.
Voor de uitvoering van de globale visuele inspectie is gebruik gemaakt van tablet pc’s. Daarnaast is gebruik gemaakt van de door ARCADIS ontwikkelde inspectiemodule Mi2 WIS (Wegen Inspectie Systeem).
Mi2 WIS beschikt over een koppeling tussen het administratieve inspectieformulier en de grafische beheerkaarten in MicroStation.