Gemeente Leidschendam-Voorburg

In april 2013 is de uitvoering gestart van de lang gewenste herinrichting van gedeelten van de Oude Trambaan, Damlaan, J.S. Bachlaan, Rijnlandstraat, Kon. Julianaweg en Voorburgseweg. Het gebied heet kortweg het Kwadrant. Met de herinrichting wordt de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd. In maart 2013 is Unihorn gestart met het uitwerken van het definitief ontwerp op basis van het aanbiedingsontwerp.

Opdrachtgever:
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Locatie:
Gemeente Leidschendam-voorburg
Sector :
Ontwerp
Status :
Gerealiseerd
Herinrichten kwadrant Unihorn

Fasering

De werkzaamheden bestaan voor een belangrijk deel uit het opbreken van wegvakken, herstraten, asfalteren, maken van nieuwe plantsoenen en het planten van nieuwe bomen. Verder krijgen de kruisingen Oude Trambaan/Damlaan, Oude Trambaan/Rijnlandstraat en Kon. Julianaweg/J.S. Bachlaan nieuwe verkeersregelinstallaties. De Oude Trambaan wordt voor tweerichtingsverkeer opengesteld. Het Kwadrant vormt voor het verkeer een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van grote delen van Leidschendam. De werkzaamheden worden dan ook gefaseerd uitgevoerd. De fasering is er op gericht de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de reconstructies op peil te houden.

De eerste fase betreft werkzaamheden aan parallelwegen, trottoirs en parkeervoorzieningen. Ook wordt de verkeersregelinstallatie op de kruising van de Oude Trambaan met de Rijnlandstraat/J.S. Bachlaan geplaatst. De tweede fase betreft ingrijpende werkzaamheden aan de Kon. Julianaweg en de Damlaan. Er komt in de Damlaan een fietspad. De Kon. Julianaweg wordt teruggebracht tot twee rijstroken en er komt een vrijliggend fietspad. Vanaf de kruising gaat de Kon. Julianaweg terug naar één rijstrook. Bij de aansluiting op de Damlaan komt een oversteek voor fietsers. De derde fase betreft het aanpakken van de J.S. Bachlaan. Tijdens de vierde fase wordt het werk afgemaakt met de laatste laag asfalt. Daarna volgen de afrondende werkzaamheden.

Unihorn is betrokken bij het project vanaf de voorbereidingen gedurende de tenderfase zoals het maken van het aanbiedingsontwerp en bepalen van hoeveelheden. Na gunning heeft Unihorn het Definitief ontwerp en het Uitvoeringsontwerp gemaakt en is zij betrokken bij het uitzetten gedurende de uitvoeringswerkzaamheden. De eisenverificatie is uitgevoerd evenals het maken van de as-built tekeningen ten behoeve van het opleverdossier.