Gemeente Hoorn Situatiemetingen

Eind 2011 en begin 2012 zijn er aan verschillende wegen en wijken herinrichtingswerken in de gemeente Hoorn aangevangen. Ter voorbereiding van deze werken meet Unihorn de bestaande situatie gedetailleerd in x, y en hoogte in. De resultaten worden opgeleverd volgens de voorschriften van de gemeente Hoorn.

Opdrachtgever:
Gemeente Hoorn
Locatie:
Diverse locaties in Hoorn
Sector :
Landmeten
Status :
Gerealiseerd
Gemeente Hoorn situatiemetingen Unihorn

Werkzaamheden

De metingen worden zoveel mogelijk zonder verkeershinder uitgevoerd. Landmeetkundige medewerkers van de gemeente voeren controlemetingen van de grondslag uit om een perfecte passing in de bestanden van de gemeente te waarborgen. De metingen worden niet volgens het LKI protocol uitgevoerd, maar met behulp van een uitgebreide codering, opdat in de resulteringen alle objecten duidelijk en eenduidig worden weergegeven. Unihorn levert gegevens naar wens op in de meest gangbare tekensystemen en in de gewenste uitvoering.

Werkzaamheden

  • grondslagnetwerk aanleggen en laten controleren door meetdienst
  • uitvoeren van de gedetailleerde situatiemeting en inventarisatie
  • doorrekenen van de meting met Move3
  • uitwerking en oplevering in MicroStation V8 volgens voorschriften van de gemeente