Engineering N515

De sector Beheer en Onderhoud (B&O) van provincie Noord-Holland is in het kader van deze trajectgestuurde aanpak voornemens het traject N515b, tussen km 9.46 (Rotonde Zaanse Schans) en km 11.88 (einde beheer) nog in 2009 grootschalig te onderhouden.

Opdrachtgever:
Ooms Construction bv
Locatie:
N515 (hmp 9.40-11.88)
Sector :
Verhardingen
Status :
Gerealiseerd
Engineering N515 Unihorn 3
Engineering N515 Unihorn
Engineering N515 Unihorn 2

Werkzaamheden

Het werk houdt ondermeer het volgende in:

 • verbreden rijweg tussen hmp 9.460 en 10.840 tot een optimale breedte zoals is beschreven in de ERBI met een minimum van 7,40 m1 met behoud van een minimale tussenbermbreedte bij het fietspad van 4 meter
 • onderhoud fietspad tussen hmp 9.460 en 11.700 aanbrengen geluidsreducerende deklaag tussen hmp 9.460 en 10.840 (min 3dB)

Ooms Construction bv heeft Unihorn voor de algehele enigineering ingehuurd. Gezien de vrij korte engineeringsperiode vergde dit een goede communicatie tussen, zowel de provincie, Ooms en Unihorn.

Voor Unihorn was dit een uitdagend project mede gezien de tijdsdruk, maar tevens omdat alle disciplines van Unihorn in dit project betrokken waren.

Disciplines

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • projectcoödinatie
 • verhardingsonderzoek
 • dimensionering verbredingen, rijbaan en fietspad
 • inmeting
 • geotechnisch onderzoek
 • milieukundig onderzoek
 • verkeersmaatregelen
 • Civil 3D-ontwerp
 • bepaling hoeveelheden