Ecoduct 'natuurpoort Duinpoort'

Strukton Infratechnieken heeft opdracht gekregen voor de bouw van het ecoduct “Natuurpoort Duinpoort”. In voorbereiding op het ontwerp en de uitvoering meet Unihorn Geodata & Monitoring op dit moment de bestaande situatie nauwkeurig in.

Opdrachtgever:
PWN, Natuurmonumenten, gemeente Zandvoort
Locatie:
Tussen Zandvoort en Haarlem
Sector :
Landmeten
Status :
In voorbereiding
Natuurbrug Duinpoort

Achtergrond project

Ecoduct Duinpoort
Rond Haarlem ligt een uniek, natuurlijk duingebied. Het spoor tussen Zandvoort en Haarlem loopt daar dwars doorheen. Daarom legt ProRail een nieuw ecoduct over het spoor aan. Zodat dieren veilig kunnen oversteken om van het ene naar het andere gebied te komen.

Groter leefgebied voor dieren
Ten noorden van het spoor tussen Zandvoort en Haarlem liggen de Kennemerduinen en het Kraansvlak. En aan de zuidkant liggen het landgoedbos De Koningshof en landgoed Elswout. Deze natuurgebieden zijn onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het nieuwe ecoduct over het spoor verbindt straks noord en zuid. Zo krijgen veel dieren een groter leefgebied en kunnen ze zich beter voortplanten en verspreiden.

Van reeën tot aardbeienvlinders
Dieren zoals reeën, boommarters, zandhagedissen en hazelwormen gaan straks het ecoduct gebruiken. Maar ook insecten zoals zandloopkevers en vlinders. Bijvoorbeeld bruine eikenpages, heivlinders en aardbeienvlinders. Ook veel plantensoorten hebben baat bij het ecoduct.

7000 hectare duingebied
Behalve het ecoduct Duinpoort komen er nog twee andere natuurbruggen in dit duingebied: een over de Zeeweg, en een over de Zandvoortselaan. De laatste is al klaar. Deze verbindt de Amsterdamse Waterleidingduinen met De Koningshof en landgoed Elswout. Met de drie bruggen ontstaat er één groot duingebied van meer dan 7000 hectare, waar dieren volop de ruimte hebben.

Planning
Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van de plannen voor het ecoduct Duinpoort. De bouw start na de zomer 2017, zomer 2018 is het klaar.

De aanleg van ecoduct Duinpoort wordt gefinancierd vanuit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van de overheid. ProRail werkt voor dit project samen met PWN (drinkwaterbedrijf en beheerder van de Noord-Hollandse duinen), Natuurmonumenten en de gemeente Zandvoort.

De bouw van het ecoduct Duinpoort wordt uitgevoerd door Strukton Infratechnieken.