Draagkrachtmeting wegen (HHNK)

Unihorn heeft voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een grootschalig verhardingsonderzoek op netwerkniveau uitgevoerd. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ca 1.400 km wegen in beheer. Het Hoogheemraadschap had de wens om meer inzicht te verkrijgen in de huidige opbouw en draagkracht van de Gebieds-Ontsluitingswegen (GOW) en belangrijkste Erftoegangswegen (ETW). Unihorn heeft in een kort tijdsbestek op 350 km de draagkracht van deze wegen bepaald met behulp van valgewicht-deflectiemetingen. De laagdikte van deze verhardingen zijn met behulp van radarmetingen vastgesteld. Door middel van een analyse van deze gegevens zijn de huidige restlevensduur en eventueel benodigde versterking vastgesteld. De vergaarde data wordt in het GIS systeem van HHNK vastgelegd. Met deze gegevens heeft HHNK een goed beeld van de kwaliteit van het areaal en kan HHNK de risico’s ten aanzien van onderhoud op de lange termijn goed inschatten. Zo komt HHNK bij het wegonderhoud aanzienlijk minder voor verassingen te staan.

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Locatie:
Noord-Holland
Sector :
Verhardingen
Status :
Gerealiseerd
Daadkrachtmeting wegen
Draagkrachtmeting wegen

Werkzaamheden

  • Uitvoeren Valgewicht-deflectiemetingen
  • Analyseren restlevensduur wegverharding
  • Gereedmaken GIS data

Tijd van uitvoering

Januari - april 2016