Bouwrijpmaken Wuppertal Duitsland

Ter plaatse van een oude waterkelder is een woonwijk ontwikkeld met zeer luxe woningen, waarbij gebruik gemaakt werd van de fundering van de kelder en de helling van het dal van de rivier de Wupper. De totale voorbereiding van het bouw- en woonrijpmaken is door ons verzorgd; ontwerp van het rioolstelsel, grondwerk, verhardingen, groen, etc. Eén en ander is uitgewerkt in uitvoeringstekeningen en bestek.

Opdrachtgever:
Projectontwikkelingsmij. de Peyler
Locatie:
Wuppertal Duitsland
Sector :
Innovatieve contractvormen
Status :
Gerealiseerd
Duitsland Wuppertal Unihorn