Bodemonderzoek en MKB in de binnenstad van Alkmaar (GTP Vastgoed)

In de oudejaarsnacht van 2014 op 2015 heeft een verwoestende brand in de binnenstad van Alkmaar plaatsgevonden. Daarbij zijn de panden op de Langestraat 54-62 te Alkmaar volledig in de as gelegd. Gezien de locatie in hét winkelgebied van Alkmaar ligt, was het doel om zo snel mogelijk de panden weer op te bouwen. Door GTP Vastgoed is Unihorn daarbij gevraagd om het milieukundige deel voor zijn rekening te nemen.

Opdrachtgever:
GTP Vastgoed
Locatie:
Langestraat 54-62 Alkmaar
Sector :
Milieu
Status :
Gerealiseerd
pand Alkmaar verwoest
IMG_7513
IMG_7604
IMG_7605
IMG_7624
IMG_7629

Onderzoek

Het milieukundige deel bestond uit de volgende onderzoeken:

  • Een verkennend bodem- en asbest in grondonderzoek om de milieuhygiënische van de grond en het grondwater vast te leggen op het gehele terrein, zodat bepaald kon worden of veilig met de grond kon worden gewerkt. En zo niet, welke veiligheidsmaatregelen getroffen diende te worden (deco-unit, aard van persoonlijke beschermingsmiddelen, etc.)
  • Een verkennend bodemonderzoek t.p.v. een ondergrondse tank, waarvan onbekend was dat deze op de locatie aanwezig was. Echter tijdens de uitvoering van archelogische werkzaamheden is deze tank naar voren gekomen. Unihorn heeft hierop meteeen geanticipeerd door direct onderzoek ter plaatse uit te voeren. Op basis van het resultaat kon worden geconcludeerd dat de tank net had geleid tot bodemverontreiniging. Hierna kon de tank door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd.

Werkzaamheden

  • Milieukundige werkzaamheden
  • Uitvoering betonboringen
  • Uitvoering van milieukundige begeleiding tijdens grondwerkzaamheden (o.a. archeologie)
  • Afstemmen van onvoorziene omstandigheden met het bevoegd gezag (gemeente Alkmaar)
  • Opstellen van de BUS evaluatie