Aanleggen nieuw rioleringssysteem Nesselande (Rotterdam)

Nesselande is een Vinex-wijk in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander. Met de gefaseerde aanleg van deze wijk is verspreid over een aantal jaar een nieuw rioleringssysteem aangelegd. De aanleg van Nesselande is gefaseerd uitgevoerd. Tussen 2000 en 2012 zijn in verschillende deelgebieden bouwrijp- en woonrijpactiviteiten uitgevoerd. Per deelgebied is steeds een gedeelte van het toekomstige rioolsysteem aangelegd. Het rioolsysteem is een diverse verzameling van vrijverval riolering, persleidingen met gemaaltjes, transportpersleidingen, infiltratieleidingen en duikers. Unihorn heeft vanuit het raamcontract I-diensten van Gemeentewerken Rotterdam (2010-2014) opdracht gekregen om een rioolbeheerskaart samen te stellen op basis van alle rioolontwerptekeningen van de verschillende deelgebieden. Hierbij is per deelgebied de laatst geactualiseerde situatie aangehouden en verwerkt in één bestand.

Opdrachtgever:
Gemeentewerken Rotterdam
Locatie:
Nesselande
Sector :
Beheer
Status :
Gerealiseerd
Rioolbeheerskaart Nesselande
Kaartje R'dam

Planning

De tijd van uitvoering was van oktober 2013 - juli 2014

Werkzaamheden Unihorn


•  inventariseren van laatst actuele bestanden per deelgebied
•  samenvoegen 9 deelgebieden tot 1 rioolbeheerskaart
•  aanleveren rioolbeheerskaart per deelgebied.

De opdracht is in eerste instantie voor 1 deelgebied verleend. Op basis van de opgedane ervaringen is in een latere opdracht de uitwerking van de overige deelgebieden verstrekt. De opdracht is in juli 2014 naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.