Onze missie

Samenwerking gaat verder dan elkaar ondersteunen. Het gaat er ook om dat je elkaar prikkelt, uitdaagt en meningen durft te geven. Dankzij die open cultuur is er bij Unihorn veel ruimte voor nieuwe ideeën en innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van monitoring van (infrastructurele) objecten, het werken in bouwteams, verhardingsonderzoek, veiligheid en hergebruik van materialen en grondstoffen. De uitdagingen die wij aan onszelf stellen, brengen ons en onze opdrachtgevers verder. Morgen willen we het beter doen dan vandaag. Het is vanuit deze gedrevenheid dat wij ook uw ambitie graag vormgeven.