Nieuws

Unihorn vergroot werkzaamheden

14 mei 2014

Naast uitvoering van asfalt- en constructieboringen en het onder accreditatie verrichten van asfaltonderzoek ter bepaling van teerhoudendheid, breidt Unihorn haar werkzaamheden nu verder uit met kwaliteitsmetingen van zand en korrelbanen.

Unihorn breidt werkzaamheden verder uit 

Steeds vaker willen aannemers de kwaliteit van de door hun aangebracht (flug)zand of korrelbaan vastleggen middels verdichtingsmetingen. Unihorn voert dergelijke metingen uit voor aannemers of andere opdrachtgevers.  

Het onderzoek naar de verdichtingsgraad van een korrelbaan en/of zandbed wordt in overleg met de opdrachtgever ingepland en uitgevoerd. De voorbereiding van het project bestaat uit het bepalen van het aantal uit te voeren metingen en laboratorium proeven, aan de hand van te verkrijgen tekeningen en/of informatie.  

Op basis van de – in de voorbereiding – bepaalde hoeveelheden, worden de (nucleaire) dichtheidsmetingen in het veld met behulp van een Troxler uitgevoerd. Tijdens de metingen wordt tevens monstermateriaal van de korrel en/of het zand genomen ter bepaling van de 100% waarde. In het laboratorium wordt van de korrel de EPD (éénpuntsproctordichtheid) en/of van het zand de MPD (maximale proctordichtheid) bepaald. Afhankelijk van het te meten oppervlak zijn eventueel meerdere EPD / MPD’s noodzakelijk.  

Het resultaat van de onderzoeken naar de verdichtingsgraad wordt verwerkt in een briefrapport en als PDF-bestand naar u toegezonden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Bleeker (06-51434933) of Ingrid Willems (06-51590654).