Nieuws

Unihorn ontvangt CROW-certificaat Valgewichtdeflectiemeter

06 juli 2018

Kortgeleden ontvingen vier bedrijven een CROW-certificaat Valgewichtdeflectiemeter. Unihorn was hier één van. Deze certificaten geven zekerheid over de betrouwbaarheid van een valgewichtdeflectiemeter.

valgewicht 3 

Vier valgewichtdeflectiemeters hebben onlangs voldaan aan de eisen voor het verkrijgen van het CROW-certificaat Valgewichtdeflectiemeter. Dit certificaat geeft opdrachtgevers die een bedrijf inzetten dat zich bezig houdt met valgewichtdeflectiemetingen, zekerheid over de betrouwbaarheid van de ingezette valgewichtdeflectiemeter. En door de afgegeven correlatiefactor hebben zij de zekerheid dat de resultaten van de meting overeenkomen met de resultaten van een andere valgewichtdeflectiemeter met het CROW-certificaat.
Het certificaat is verkregen door middel van een paarsgewijze vergelijking met een reeds gecertificeerde deflectiemeter. De volgende valgewichtdeflectiemeters hebben het certificaat ontvangen:

Aveco de Bondt BV, Dynatest 8082 (serienummer 030) met correlatiefactor 0,922
Aveco de Bondt BV, Dynatest 8002 (serienummer 098) met correlatiefactor 1,000TPA HU Kft. Dynatest 8012 (serial number 024) met correlatiefactor 1,037
Unihorn BV  Dynatest 8082 (serienummer 040) met correlatiefactor 0,916 

In het onderzoek Valgewichtdeflectiemetingen worden de herhaalbaarheid van elke valgewichtdeflectiemeter en de VGD-correlatiefactor voor ieder apparaat vastgesteld. De vergelijking is uitgevoerd conform Protocol 11 uit CROW-report D11-07 Falling Weight Deflectometer calibration guide.

Bron: Kennisplatform CROW (www.crow.nl