Nieuws

Stress test wegen

25 oktober 2018

Op netwerkniveau onderzoeken we onze asfaltwegen door middel van een globale visuele inspectie. Dit geeft slechts een indruk van de structurele kwaliteit van onze wegen. Pas op projectniveau kijken we naar de werkelijke structurele kwaliteit. Kan dat ook niet op een netwerkniveau?

Nieuwe valgewichtdeflectiemeter2 

Op basis van de globale inspectie wordt veelal het benodigd onderhoud en onderhoudsbudget vastgesteld. In de praktijk komen verrassingen - kortere levensduren, zwaardere onderhoudsmaatregelen en daarmee vervelende en onverwachte consequenties voor de onderhoudsbudgetten frequent voor.

Meer informatie over de Stress test voor asfaltwegen kunt u lezen in onze nieuwe leaflet over dit onderzoek. Download de leaflet hieronder:

Leaflet Stress test wegen (pdf, 1031 kB)