Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst tussen Unihorn en Empec

29 juni 2018

Afgelopen vrijdag is de samenwerkingsovereenkomst tussen Unihorn en Empec Services bv getekend. De samenwerking bestaat uit kennisoverdracht en overdracht van meetapparatuur van Empec Services bv naar Unihorn zodat wij vanaf 1 januari 2020 zelfstandig radarmetingen kunnen uitvoeren in en om infrastructurele projecten zoals laagdikte meting asfalt en fundering, stootplaatonderzoek, wapeningonderzoek in beton/asfalt, holle ruimtes onder verhardingen, etc.

Ondertekening Unihorn