Nieuws

Unihorn Hydrodrone, A35 inspectie duiker

19 januari 2017

In opdracht van Antea Group heeft Unihorn een video inspectie uitgevoerd in een duiker gelegen onder de A1, A35, knooppunt Buren. Deze duiker heeft een lengte van 107 meter en bestaat uit ronde duikerelementen en in het midden uitgevoerd in vierkante onderdelen.

Hydro Drone Unihorn 

De focus voor deze inspectie was de staat van de duiker onder de rijksweg. Om hier goed bij te komen vormden een aantal factoren een uitdaging: de lengte van de duiker, de constructieopbouw en waterdiepte (slib) maakten het moeilijk om de inspectie op normale (visuele) wijze uit te voeren. Deze duiker heeft een relatief smalle diameter toegangsbuis, waardoor het voor duikers ongeschikt is om uit te voeren en gezien de waterstand (en slib) ongeschikt voor een rioolinspectiecamera.

Onze "hydro drone" was de ideale oplossing voor deze inspectie. Deze boot is door één van onze medewerkers zelf ontwikkeld, modulair opgebouwd, op afstand bestuurbaar en multi-inzetbaar. Tijdens deze inspectie is de boot smal, laag ingericht en uitgerust met een 4K videocamera. De romp van de boot in combinatie met de (in hoogte verstelbare) propeller aandrijving is zeer nauwkeurig af te stellen, waardoor de boot in één rechte lijn door de duiker vaart. De boot is tevens inzetbaar voor het digitaal inpeilen van sluizen en waterwegen. Bij het digitaal inpeilen (single beam sonar) wordt de boot breed uitgevoerd. De positieberekening wordt doormiddel van een GNNS systeem of voor een verhoogde nauwkeurigheid met een total station bepaald. Tijdens deze peilingen kan de boot volledig autonoom aangestuurd worden. Voortijdig aan het inpeilen kan een grid aangemaakt worden waarover de boot de peilingen verricht. Interne sensoren en de positie van de gps besturen de boot over het water. De operator bewaakt op dat moment alleen nog maar de boot, zodat bij gevaren of problemen ingegrepen kan worden.

R7rtequHshU