Nieuws

3D inmeten met drones

14 juni 2017

Met de inzet van drones en fotogrammetrie legt Strukton Civiel-dochter Unihorn nog meer gegevens vast in een 3D-gebiedsweergave. Het inmeten, inspecteren en monitoren van terreinen en objecten levert hierdoor 3D-informatie op met nieuwe toepassingsmogelijkheden. De eerste pilots zijn uitgevoerd.

begin pointcloud 02 

Fotogrammetrie is het meten in beelden. Door digitale camera’s te combineren met drones, boten en auto’s verzamelt Unihorn in korte tijd veel data. Software vertaalt de fotopixels in kleurwaarden en coördinaten. Een serie foto’s vormt op die manier een puntenwolk waarmee 3D-modellen kunnen worden gemaakt. Deze brengen veranderingen in beeld zoals grondophogingen en strandafslag, ze maken het mogelijk om de aangebrachte of ontgraven hoeveelheden zand en grond te berekenen en bovendien kunnen ontwerpers het model digitaal achter hun ontwerp plaatsen.

Voordelen
Drones hebben als voordeel dat ze overal overheen kunnen vliegen en met de camera alles vanuit een hoog standpunt in beeld brengen. De eerste testen met een drone voor het inmeten van wegen en dijken hebben betrouwbare resultaten opgeleverd. Goed zicht en een goed contrast zijn bepalend voor de kwaliteit van de dronemetingen.

De 3D-beelden leveren meer informatie dan een landmeter in dezelfde tijd kan verzamelen. Het landmeten blijft nodig om basispunten vast te leggen en minder zichtbare locaties in te meten of locaties waar drones niet mogen vliegen. Drones, fotogrammetrie en andere innovaties beschouwt Unihorn als een zinvolle aanvulling op het landmeten om gebieden nog completer in kaart te brengen.