Nieuws

Asbestonderzoek onder gesloten verhardingen

10 februari 2016

Unihorn beschikt over materieel en boorgereedschap om asbestonderzoek onder gesloten verhardingen conform de norm NEN 5707/5897 uit te kunnen voeren. Door met een diamantboor met diameter van 350 mm voor te boren kan de ondergelegen fundering en/of ondergrond door onze gecertificeerde monsternemers bemonsterd worden.

20151215_115935 

Voor regulier asfalt- en/of bodemonderzoek, conform de VKB-protocollen 2001 en 2002, volstaan asfaltboren met een diameter van 100 mmm, om vervolgens handmatig door te kunnen boren met een zogenaamde edelmanboor.

Voor onderzoek naar asbest in grond of puin, conform VKB-protocol 2018, dienen echter proefgaten van minimaal 30x30 centimeter gegraven te worden. Bij een onverhard terrein vormt dit geen probleem maar bij een gesloten verharding wordt dit lastiger.