Nieuws

4-jarig contract voor het uitvoeren van verhardingsonderzoeken

24 maart 2016

Unihorn heeft de gunning ontvangen voor een 4-jarig contract voor het uitvoeren van verhardingsonderzoeken in de provincie Limburg. Voor een periode van 24 maanden (met optie tot verlenging van maximaal twee maal 12 maanden is ter ondersteuning van de projectvoorbereiding binnen de afdeling Provinciale Wegen voor het uitvoeren van onderzoeken, analyses en werkzaamheden met Unihorn een raamovereenkomst afgesloten.

provincie-limburg- 

De werkzaamheden betreft het uitvoeren van teeronderzoek op asfaltverhardingen conform CROW publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt. Selectief verwijderen van teervrij en teerhoudend asfalt", protocol 1 tot en met 5, inclusief rapportage. Tevens het opstellen van een verharingsadvies inclusief rapportage.