Landmeten

De ruimte in Nederland is schaars. Goed landmeten is dan ook van groot belang voor een duidelijke verdeling en een goede inpassing. Correcte gegevens zijn nodig om passend te ontwerpen en bestaande voorzieningen te beheren. Unihorn beschikt over ervaren landmeters. Zij werken met de modernste apparatuur en de meetgegevens worden volledig geautomatiseerd verwerkt.

Unihorn Landmeten Home

 

Situatie- en detailmetingen

Voor het (her)-ontwerp van infrastructurele voorzieningen zijn situatie- en/of detailmetingen nodig. Deze variëren van een waterpassing tot een volledige 3D-meting als basis voor een ontwerp. De metingen en ook de bijbehorende berekeningen en modellen maken wij met behulp van de meest actuele software.

Ook gebruiken wij deze metingen om wegenbouwkundige werken te begeleiden. Bij onderhoud van wegen wordt het langs- en dwarsprofiel ingemeten en beoordeeld. Vervolgens ontwerpen wij een nieuw wegprofiel. Daaruit resulteren frees- en asfaltcijfers en hoeveelheden, en maken wij uitvoeringstekeningen. Het uitzetten van de frees- en asfaltcijfers, het inmeten van de diverse werkstadia en het uitzetten van belijning en markeringen verzorgen wij ook. Bovendien verzorgen wij de complete revisie en rapportage.

Bij bouwprojecten variëren de werkzaamheden van het overnemen van rooilijnen tot het maatvoeren van stramienen en ankers. Bij civiele projecten verzorgen wij al het uitzetwerk. De hoeveelhedenbepaling en kwaliteitscontrole vormen hierbij vaak een integraal onderdeel. Als u dat wenst, verzorgt Unihorn de revisietekeningen van de onder- en bovengrondse infrastructuur.

We zijn niet alleen bezig op het land, ook doen we metingen op het water. Unihorn beschikt over peilboten. We passen zowel handmatige als geautomatiseerde peiltechnieken toe voor het bepalen van dwarsprofielen, waterhoogtes, slibdiktes en hoeveelheden.

Multidisciplinair karakter

We beperken ons echter niet alleen tot het landmeten. Adviseurs van Unihorn werken in opdracht van bedrijven en overheidsorganisaties aan het oplossen van uiteenlopende vraagstukken die direct of indirect te maken hebben met de ontwikkeling en het beheer van infrastructurele voorzieningen. Deze projecten, die vaak een multidisciplinair karakter hebben, worden vanuit de volgende disciplines benaderd: landmeten, milieu, ontwerp, verhardingen en asset management. Door deze disciplines te combineren en effectief in te zetten, biedt Unihorn een volledig en toonaangevend dienstenpakket, waarbij snelheid, flexibiliteit maar vooral kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Wilt u meer weten over onze ingenieursbureau Unihorn Nederland? Neem dan contact met ons op.