Verhardingsadvies

Restlevensduur

Onze adviseurs gebruiken alle door u of onszelf verzamelde gegevens om de restlevensduur van de verharding te bepalen. Dat kan gaan om de constructieve of de functionele restlevensduur. Daarbij werken we conform, of in de geest van, de Richtlijn Verhardingsonderzoek. De restlevensduur is een belangrijke basis voor het bepalen van een optimale onderhoudsmaatregel.

 

Onderhoudsadvies

Onze adviseurs gebruiken alle door u of onszelf verzamelde gegevens om u te adviseren over de meest optimale onderhoudsmaatregel. Dat kan zijn een reparatie, overlaging of reconstructie. Een optimaal advies sluit aan bij de staat van de verharding, maar ook bij het gebruik en – niet te vergeten - uw budget.

Dimensionering verhardingen

Unihorn dimensioneert verhardingsconstructies en analyseert specifieke vraagstukken zoals verbredingen, toepassing van speciale producten (polymeer bitumen, (cement-)gebonden funderingen,
asfalt- en funderingswapening, geluidreducerende deklagen) en de effecten van speciale voertuigen/belastingen zoals portaalkranen en vliegtuigen.In Nederland en daarbuiten zijn voor het dimensioneren van verhardingen verschillende methoden en programma's beschikbaar. Voor de dimensionering beschikken wij over alle relevante software pakketten. Onze adviseurs beschikken over de kennis en ervaring voor het dimensioneren van weg- en vliegverhardingen, parkeer- en opstelterreinen, verhardingen voor containerterminals, bedrijfsvloeren, e.d. uitgevoerd in asfalt, elementen of beton.

 

Life Cycle Cost

Met Life Cycle Cost analyses brengen wij de levensduurkosten in beeld. Dat zijn alle kosten voor aanleg, onderhoud en uiteindelijke verwijdering van een weg of een andere verharding. Wilt u weten wat de duurzaamheid van een gekozen oplossing inhoudt, dan helpt zo’n Life Cycle Cost analyse u een solide oordeel te vellen.

Meer weten? Bel of mail Paul Antes of Jasper van der Wal

 

Leaflet Stress test wegen

Leaflet stress test wegen

Leaflet Infrakit

Afbeelding Infrakit