UAV GC

Door de groei van het aantal geïntegreerde contracten verschuift de rol van infrabeheerders en opdrachtnemers. Een infrabeheerder stelt functionele eisen. Een opdrachtnemer moet deze eisen vertalen in maatregelen. Unihorn ondersteunt beide partijen vanuit brede kennis en ervaring.

Voor infrabeheerders

Wij helpen infrabeheerders bij het opstellen van functionele eisen. Ook voeren wij onderzoeken uit en stellen wij adviezen op die infrabeheerders gebruiken bij het uitvragen en beoordelen van aanbiedingen.

Voor opdrachtnemers

Wij assisteren opdrachtnemers tijdens het gehele project. In de aanbiedingsfase met het verrichten van onderzoeken, het opstellen van adviezen en scenario’s en het inschatten van risico’s. In de realisatiefase met het vastleggen van de nulsituatie en het uitvoeren van onderzoeken in het kader van toetsing en kwaliteitszorg.

Meer weten? Bel of mail Paul Antes of Jasper van der Wal