Asset Management

In Nederland is al jaren een verschuiving zichtbaar van de aanleg naar het onderhoud en beheer van voorzieningen in de openbare ruimte: wegen, markering, straatmeubilair, kunstwerken, oevervoorzieningen, noem maar op.

Integrale kennis

Onder de noemer Asset Management adviseren wij beheerders op tactisch en operationeel niveau over de volledige levenscyclus. Dit doen we voor zowel mono- als multidisciplinair beheer en onderhoud. Hiervoor gebruiken wij onze integrale kennis van de aanwezige assets. Onze adviseurs hebben kennis van:

  • inventarisatie en inspectie
  • kwaliteitsbepaling openbare ruimte
  • methodieken zoals CROW 146,147,188, 323, NEN 2767-4, LCC
  • onderhouds- en beheerplannen

Life Cycle Cost analyses

Met Life Cycle Cost analyses brengen wij levensduurkosten in beeld. Hiermee hebt u zicht op de kosten voor aanleg, onderhoud en verwijdering van een weg of een andere voorziening. Deze analyses leveren u betrouwbare informatie voor de benodigde onderhoudsbudgetten in beheersystemen. Nu en op de lange termijn.

Wegen

Wegenbehoren tot de meest wezenlijke voorzieningen in de openbare ruimte. Beheer ervan is absoluut noodzakelijk. Het doel van rationeel wegbeheer: bepaling van die set onderhoudsmaatregelen, waarmee binnen het beschikbare budget zowel de structurele conditie, de veiligheid als het comfort van het wegennet en van de individuele verhardingen op een gewenst c.q. minimum niveau kan worden gehandhaafd.

Lees meer over: wegen

Kunstwerken en objecten

Beheer van wegen en riolering wordt algemeen als noodzakelijk gezien. Het beheer van andere objecten in de openbare ruimte, variërend van verkeersborden tot kunstwerken is dat (nog) veel minder. Ook voor deze objecten is beheer noodzakelijk, goed rentmeesterschap is ook hier geboden.

Lees meer over: Kunstwerken en objecten

Vliegvelden

Het beheer van vliegveldverhardingen is in principe vergelijkbaar met dat van de overige verhardingen, maar behoeft door de vaak hogere kwaliteitseisen en de eisen die vliegtuigen stellen aan verhardingen een eigen benadering. Unihorn werkt met het wereldwijd voor vliegveldverhardingen gebruikte MicroPaver beheersysteem.

Lees meer over: Vliegvelden

Integraal beheer van de openbare ruimte

Unihorn is bezig met het ontwikkelen van het systeem voor het ‘integraal beheer van de openbare ruimte’ uniQview
Met dit systeem wordt het mogelijk om op een gestandaardiseerde wijze alle voorzieningen in de openbare ruimte te toetsen aan behoeften van de gebruikers enerzijds en (technische) normen anderzijds. Door dit op een geïntegreerde manier te doen, ‘gebruiker – beleid – budget’, wordt een openbare ruimte gecreëerd die voldoet aan de wensen van de gebruikers in termen van kwaliteit, aantrekkelijkheid, veiligheid en functionaliteit.
Wij zoeken naar opdrachtgevers die gezamenlijk met ons (delen van) het systeem verder willen ontwikkelen en toetsen.

Lees meer over: Openbare ruimte

Meer weten? Bel of mail Atty van de Streek of Paul Antes

Leaflet Asset Management

Leaflet Asset Management