Asset Management

In Nederland is al jaren een verschuiving zichtbaar van de aanleg naar het onderhoud en beheer van voorzieningen in de openbare ruimte: (vaar)wegen, objecten, kunstwerken, bermen, oevervoorzieningen, noem maar op.

Integrale kennis

Onder de noemer Asset Management adviseren wij beheerders op tactisch en operationeel niveau over de volledige levenscyclus. Dit doen we voor zowel mono- als multidisciplinair beheer en onderhoud. Hiervoor gebruiken wij onze integrale kennis van de aanwezige assets. Onze adviseurs hebben kennis van:

  • inventarisatie en inspectie
  • kwaliteitsbepaling openbare ruimte
  • methodieken zoals CROW 146,147,188, 323, NEN 2767-4, LCC
  • onderhouds- en beheerplannen

Life Cycle Cost analyses

Met Life Cycle Cost analyses brengen wij levensduurkosten in beeld. Hiermee hebt u zicht op de kosten voor aanleg, onderhoud en verwijdering van een weg of een andere voorziening. Deze analyses leveren u betrouwbare informatie voor de benodigde onderhoudsbudgetten in beheersystemen. Nu en op de lange termijn.


Meer weten? Bel of mail Atty van de Streek of Paul Antes