Beheer

In Nederland is al jaren een verschuiving zichtbaar van de aanleg naar het beheer van voorzieningen in de openbare ruimte. Immers, veel van deze voorzieningen zijn aangelegd in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw en behoeven nu een gestructureerde aanpak voor onderhoud en instandhouding. Wij rekenen naast het beheer van verhardingen ook het beheer van de overige infrastructurele voorzieningen in de openbare ruimte tot ons werkterrein.

Wegen

Wegenbehoren tot de meest wezenlijke voorzieningen in de openbare ruimte. Beheer ervan is absoluut noodzakelijk. Het doel van rationeel wegbeheer: bepaling van die set onderhoudsmaatregelen, waarmee binnen het beschikbare budget zowel de structurele conditie, de veiligheid als het comfort van het wegennet en van de individuele verhardingen op een gewenst c.q. minimum niveau kan worden gehandhaafd.

Lees meer over: wegen

Kunstwerken en objecten

Beheer van wegen en riolering wordt algemeen als noodzakelijk gezien. Het beheer van andere objecten in de openbare ruimte, variërend van verkeersborden tot kunstwerken is dat (nog) veel minder. Ook voor deze objecten is beheer noodzakelijk, goed rentmeesterschap is ook hier geboden.

Lees meer over: Kunstwerken en objecten

Vliegvelden

Het beheer van vliegveldverhardingen is in principe vergelijkbaar met dat van de overige verhardingen, maar behoeft door de vaak hogere kwaliteitseisen en de eisen die vliegtuigen stellen aan verhardingen een eigen benadering. Unihorn werkt met het wereldwijd voor vliegveldverhardingen gebruikte MicroPaver beheersysteem.

Lees meer over: Vliegvelden

Life cycle cost analysis

Met een ‘life cycle cost’ analyse worden alle kosten voor aanleg, onderhoud en verwijdering - de levensduurkosten - van een kunstwerk of en object (zoals verkeersborden of straatmeubilair) in beeld gebracht.
Met deze benadering kan worden nagegaan welk type kunstwerk of object de voorkeur verdient. Dergelijke analyses leveren ook betrouwbare informatie voor de langjarig benodigde onderhoudsbudgetten in beheersystemen.

Integraal beheer van de openbare ruimte

Unihorn is bezig met het ontwikkelen van het systeem voor het ‘integraal beheer van de openbare ruimte’ uniQview.
Met dit systeem wordt het mogelijk om op een gestandaardiseerde wijze alle voorzieningen in de openbare ruimte te toetsen aan behoeften van de gebruikers enerzijds en (technische) normen anderzijds. Door dit op een geïntegreerde manier te doen, ‘gebruiker – beleid – budget’, wordt een openbare ruimte gecreëerd die voldoet aan de wensen van de gebruikers in termen van kwaliteit, aantrekkelijkheid, veiligheid en functionaliteit.
Wij zoeken naar opdrachtgevers die gezamenlijk met ons (delen van) het systeem verder willen ontwikkelen en toetsen.

Lees meer over: Openbare ruimte