Verhardingen & asset management

Ondersteuning op tactisch en operationeel niveau

Wegen, vliegvelden en containerterminals hebben één ding gemeen: ze bepalen de vitaliteit van onze infrastructuur. En dus is hun perfecte conditie van vitaal belang. Unihorn investeert al ruim 25 jaar in de kennis en ervaring rond asfalt-, element- en betonverhardingen, en met name de duurzaamheid ervan. Onder de noemer Asset Management adviseren wij beheerders op tactisch en operationeel niveau over de volledige levenscyclus.

Verhardingsonderzoek

Bij het beheer van verhardingen staat één vraag centraal: wanneer moet wat gebeuren om de kwaliteit van de verharding op het gewenste niveau te houden? Met gericht onderzoek geeft Unihorn u inzicht in de actuele en toekomstige conditie van weg of object. Verhardingsonderzoek voeren we uit ten behoeve van het onderhoud en beheer van wegen, vaarwegen, kunstwerken, bermen, oevervoorzieningen en meer.

Valgewichtdeflectiemeting

Eén van de primaire functies van wegen en andere verhardingsconstructies is het leveren van draagkracht om de belasting van verkeer te spreiden naar de ondergrond. Die draagkracht bepaalt sterk het langetermijngedrag van de constructie. We adviseren om periodiek of bij onderhoud de draagkracht van de verhardingsconstructie te meten.

Voor het uitvoeren van verhardingsonderzoek beschikken wij over boorwagens, een valgewichtdeflectiemeter, een light weight deflectometer en een handsondeerapparaat. Inwinning van de meetgegevens vindt steeds vaker volledig digitaal plaats. Voor de analyse van alle gegevens gebruiken we state-of-the-art software. 

Mogelijkheden
Om de levensduur en het benodigd onderhoud van bestaande verhardingen te bepalen, staat ons een volledig pakket aan onderzoeksmogelijkheden ter beschikking. Per project maken wij een keuze uit:

  • visuele inspectie 
  • valgewichtdeflectiemetingen 
  • bepaling verhardingsopbouw 
  • milieuhygiënisch materiaalonderzoek 
  • civieltechnisch materiaalonderzoek 
  • grondradar 
  • overige metingen

Meer weten? Bel of mail Jasper van der Wal of Atty van de Streek

Verhardingen & Asset Management

0GeeZ390gfY

Atty van de Streek

Atty van de Streek Teamleider Verhardingen

06-51423177

avdstreek@unihorn.nl

portret Jasper van der Wal

Jasper van der Wal Projectleider Verhardingen Scharwoude

06-31949169

jasper.vanderwal@unihorn.nl

Paul Antes grijs

Paul Antes Projectleider Verharding Capelle a/d Ijssel

06-53371441

pantes@unihorn.nl