Welkom in ons lab!

Unihorn beschikt over een eigen geaccrediteerd lab, waardoor de onderzoekslijnen kort zijn en de afstemming optimaal. Een eigen lab levert het voordeel van ‘het gevoel’ bij een te onderzoeken materiaal. Het simpele feit dat je asfalt letterlijk in de vingers hebt: dat maakt je advies completer.

Doelgericht en praktisch

Vanuit ons lab voeren we alle mogelijke asfaltonderzoeken uit. Daarmee speelt ons lab een essentiële rol in het kwaliteitsverificatie proces en draagt het bij tot de samenhang van doelgericht en praktisch advies. Een groot aantal klanten heeft een raamcontract met ons afgesloten.

Geaccrediteerd voor boorkernonderzoek

Ons laboratorium is sinds 15 december 2010, door de Raad van Accreditatie, geaccrediteerd voor boorkernonderzoek. Dit onderzoek is nodig om vrijkomend asfalt verantwoord te kunnen afvoeren. De leidraad voor dit onderzoek  is de CROW publicatie 210 ‘Omgaan met vrijkomend asfalt’  in combinatie met de bijbehorende proeven zoals beschreven in de RAW Standaard Bepalingen 2015.

Het boorkernonderzoek voeren wij vaak uit in combinatie met verhardingsonderzoek en advisering. Op basis van een gedetailleerde boorkernbeschrijving leiden we informatie af over de staat van de weg. Samen met visuele inspecties van het verhardingsoppervlak en draagkrachtmetingen kunnen we vervolgens een geïntegreerd onderhoudsadvies geven.

Onze geaccrediteerde onderzoeken (scope):

- het opmeten en benoemen van de verschillende asfaltlagen;
- het uitvoeren van PAK detectoronderzoek (indicatief onderzoek naar aanwezigheid van teerhoudende lagen);
- het uitvoeren van PAK analyses  door middel van DLC (Dunne Laag Chromatografie).

Voor deze onderzoeken gebruiken we aangeleverde kernen, die uit een bestaande asfaltconstructie zijn geboord en tevens worden gebruikt voor het (geïntegreerde) verhardingsadvies

Daarnaast beschikt het Unihorn Laboratorium over een BRL SIKB 1002 (AP-04) gecertificeerde monsternemer, zodat we ook partijen (frees)asfalt in depot kunnen bemonsteren en vervolgens op (warm) herbruikbaarheid onderzoeken op mogelijke aanwezigheid van teer (PAK).


Kwaliteitsmetingen

Naast de ‘geaccrediteerde’ activiteiten beschikt het Unihorn Laboratorium over gekwalificeerde en ervaren laboranten voor:

• het bepalen van de verdichtingsgraad van zand- en korrelbanen
• het bepalen van de dichtheid in situ van asfalt, door middel van nucleair meten
• het uitvoeren van asfalt/constructieboringen
• AP04 keuringen op puin (in situ of in depot), conform VKB protocol 1002
• het bepalen van Holle Ruimte in licht ophoogmateriaal (zoals Flugsand)
• het bepalen van de draagkracht van zand (bijvoorbeeld in rioolsleuven) en lichte ophoogmaterialen, door middel van lichtgewicht deflectiemeter (LWD)

Meer weten? Bel of mail Jeroen Bleeker of Ingrid Willems

 

Ingrid Willems

Ingrid Willems Projectleider Laboratorium Scharwoude

06-51590654

iwillems@unihorn.nl