Asfalt- & constructieboringen

In het kader van de bepaling van de onderhoudsmaatregelen van bestaande wegverhardingen voert Unihorn zelfstandig asfalt- en constructieboringen uit. Op basis van de bepaling van de constructieopbouw kan vervolgens een gedegen advies worden opgesteld met de te plegen onderhoudsmaatregelen. Indien de onderhoudsmaatregelen is vast komen te staan kunnen vervolgens de vrijkomende bouwstoffen (asfalt, fundering en eventueel ondergrond) worden onderzocht op chemische verontreinigingen. Op basis van deze analyses kunnen vervolgens de hergebruikmogelijkheden worden vastgelegd. De analyses op fundering en ondergrond worden uitgevoerd voor daarvoor geaccrediteerde laboratoria waarmee Unihorn raamovereenkomsten heeft afgesloten. Asfaltonderzoek conform publicatie CROW 210, wordt in ons eigen Unihorn laboratorium uitgevoerd. Het laboratorium is voor deze verrichtingen geaccrediteerd conform de NEN-EN-ISO/IEC 17025 onder nummer L523.

Asfalt- en constructieboringen

 • Het doel van het uitvoeren van asfalt- en constructieboringen is:
 • het verkrijgen van informatie over de opbouw van verhardingsconstructies
 • het verkrijgen van informatie over schades en schadeontwikkeling in verhardingsconstructies
 • het verkrijgen van monsters voor materiaalonderzoek (asfalt, fundering en ondergrond)
 • het verkrijgen van monsters voor milieuhygiënisch onderzoek (PAK-detectoronderzoek en DLC analyse).

Voorbereiding

De voorbereiding voor het uitvoeren van constructieboringen bestaat ondermeer uit:

 • het bepalen van de boorlocaties
 • het bepalen van de boordiameter
 • het bepalen van de boordiepte

De boordiameter wordt bepaald op basis van:

 • de eventueel benodigde hoeveelheid materiaal voor nader onderzoek
 • eventueel onderzoek op de boorkern
 • de te boren materialen

In geval van ongebonden materialen wordt een grotere boordiameter gebruikt dan in het geval van gebonden materialen. Er wordt in geval van ongebonden materialen gekozen voor een grotere boordiameter om ruimte te hebben voor het werken met een guts en/of een handboor.

In het kader van het onderzoek wordt door het asfalt of beton tot en met de fundering geboord met een boordiameter 70, 100, 150 of 250 mm.

Uitvoering asfalt- en constructieboringen

Voor het uitvoeren van de asfalt- en betonboringen wordt gebruik gemaakt van een boorwagen. Unihorn heeft de beschikking over een boorvrachtwagen en twee booraanhangers. Indien noodzakelijk worden extra boorwagens ingehuurd.


Onderzoek op asfalt-/constructieboringen

Het onderzoek op asfalt-/constructieboringen bestaat uit:

 • het bepalen van de laagdikte en constructieopbouw
 • het aantonen van PAK door middel van PAK-detectoronderzoek
 • het aantonen van PAK door middel van DLC (dunne laag chromatografie)

De opgemeten laagdiktes en de constructieopbouw van de geboorde (asfalt)monsters worden schematisch weergegeven in boorprofielen. Bij elk boorprofiel wordt een foto van het monster gerapporteerd. Daarnaast worden eventueel aangetroffen schades, zoals scheuren losliggende lagen etc. vermeld.

Door middel van het PAK-detectoronderzoek wordt vervolgens gekeken of asfalt mogelijk één of meer teerhoudende lagen bevat of dat het asfalt indicatief (deels) teervrij is. De detectiegrens van het PAK- detectoronderzoek ligt op circa 250 mg/kg PAK.

Omdat de grens voor de mogelijkheid tot (warm) hergebruik van het asfalt op 75 mg/kg PAK10 ligt, kan het indicatief teervrije asfalt vervolgens, bijvoorbeeld door middel van DLC analyse, nader op aanwezigheid van PAK worden onderzocht om vast te stellen of het asfalt inderdaad 'teervrij' is en derhalve geschikt voor (warm) hergebruik bij een asfaltinstallatie.