Revisiemetingen van kabels en leidingen

Het registreren van de ligging van ondergrondse werken is belangrijk . Onze landmeters kennen  alle kabels, leidingen en appendages. Voor de inmeting heeft landmeten een duidelijk protocol opgesteld. Het resultaat: exacte kennis van de ligging van uw kabels, en leidingen en overige objecten.