Revisiemetingen van kabels en leidingen

Het registreren van de ligging van ondergrondse werken is belangrijk. Onze landmeters kennen  alle kabels, leidingen en appendages. Voor de inmeting heeft landmeten een duidelijk protocol opgesteld. Het resultaat: exacte kennis van de ligging van uw kabels, en leidingen en overige objecten.