Analyseren en muteren van GIS-bestanden

Onze landmeters winnen niet alleen geografische gegevens in, maar verwerken en verstrekken ze ook. Ook aanvullende gegevens verwerken ze in GIS (GIS dataverwerking). Analyseren van gegevens uit GIS in de tenderfase van projecten levert hoeveelheden en aantallen op. Tijdens de uitvoering van werken leveren we informatie in het juiste formaat aan en we verwerken nieuwe gegevens in de systemen van de opdrachtgever of leveren ze in het juiste formaat aan.