Ingenieursbureau Nederland

Ingenieursbureau Nederland met 25 jaar ervaring met verhardingsonderzoek en onderhoudsadvies. Wegen, vliegvelden, havens: essentiële onderdelen van onze infrastructuur. Een goede staat van deze voorzieningen is noodzakelijk voor het in stand houden en verder ontwikkelen van onze economie. Verhardingen vormen een wezenlijk onderdeel van deze voorzieningen. Ingenieursbureau Unihorn houdt zich al zo'n 25 jaar bezig met verhardingsonderzoek van en onderhoudsadvies voor asfalt-, element- en betonverhardingen in Nederland. In die tijd is bij ons ingenieursbureau steeds meer de nadruk komen te liggen op het beheer van verhardingen. Hierbij gaat het in feite om de vraag: wanneer moet wat gebeuren om de kwaliteit van de verharding op het gewenste niveau te houden?

Voor de beantwoording van dergelijke vragen kan een keuze worden gemaakt uit de volgende verhardingsonderzoeken:

  • visuele inspectie
  • valgewichtdeflectiemetingen
  • constructieboringen
  • materiaalonderzoek
  • milieutechnisch onderzoek
  • grondradar
  • overige metingen

Diensten ingenieursbureau Unihorn

Onderzoek en advies

Om de levensduur en het benodigd onderhoud van bestaande verhardingen te bepalen, hebben wij een vrijwel volledig scala aan onderzoeksmogelijkheden. Per project maken wij een keuze uit visuele inspecties, metingen, constructieboringen, verkeerstellingen en materiaal- of milieutechnisch onderzoek. Ons ingenieursbureau beschikt daarvoor onder andere over boorwagens en valgewichtdeflectiemeters. Voor de analyse van alle gegevens gebruiken onze ervaren adviseurs ‘state of the art’ software. Het resultaat: een op uw projectsituatie toegesneden advies voor onderhoud of reconstructie, desgewenst voorzien van alternatieven.

Dimensioneren

Ingenieursbureau Unihorn dimensioneert verhardingsconstructies en analyseert specifieke vraagstukken zoals verbredingen, toepassing van alternatieve producten (polymeer bitumen, asfaltwapening, dunne deklagen) en effecten van speciale voertuigen/belastingen zoals portaalkranen en vliegtuigen.

Wegbeheer

Wij inventariseren, inspecteren en bepalen onderhoudsprioriteiten en -budgetten voor in beheer zijnde wegen. Inventarisaties en inspecties voeren wij waar mogelijk digitaal uit. Ingenieursbureau Unihorn werkt volgens de CROW-systematiek en met alle in Nederland beschikbare beheersoftware. Voor het beheer van vliegveldverhardingen beschikken wij over MicroPaver.

Life cycle cost analysis

Met deze analyses brengt ons ingenieursbureau de levensduurkosten in beeld. Dat zijn alle kosten voor aanleg, onderhoud en verwijdering van een weg of een andere voorziening. Onze analyses leveren betrouwbare informatie voor de op lange termijn benodigde onderhoudsbudgetten in beheersystemen. Op projectniveau leveren de analyses belangrijke bijdragen aan de beoordeling van de duurzaamheid van een gekozen oplossing.

Design, Construct and Maintain projecten

Bij deze projecten ondersteunt ingenieursbureau Unihorn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in alle fasen.

Wilt u meer weten over onze ingenieursbureau Unihorn Nederland? Neem dan contact met ons op.