Ontwerpen en uitwerken met software AutoCAD Civil 3D

Unihorn is een landelijk opererend ingenieursadviesbureau dat oplossingen zoekt voor infravraagstukken, zowel bovengronds als ondergronds. Unihorn biedt haar expertise aan bij het bedenken, ontwerpen en maken van infrawerken, maar ook bij het beheer en onderhoud van Infrastructuur. Met onze kennis van het 3D ontwerp pakket van Autocad staat Unihorn opdrachtgevers bij in het 3D ontwerpen en 3D uitvoeren van diverse projecten van groot tot klein.

Waarom AutoCAD Civil 3D

Unihorn heeft veel  ervaring met het 3D ontwerpen van projecten en het 3D aanleveren van gegevens voor uitvoering. We kunnen zeggen dat 3D denken in het proces en de structuur van het bedrijf zit ingeklonken.

Wat is begonnen als een vervanging voor Pavecalc is een gestandaardiseerde algemene werkwijze geworden.

Elk project begint bij de inwinning van gegevens. Unihorn heeft zijn eigen landmeetkundige afdeling. Deze afdeling verwerken alle metingen met AutoCAD Civil3D. Door het direct de verwerken in AutoCAD Civil3D  gaat er geen  geen informatie verloren. Om deze meetgegevens om te zetten heeft Unihorn een eigen meetsysteem binnen AutoCAD Civil3D ontwikkeld. voordeel hiervan is dat Unihorn zelf de regie in handen heeft ten aanzien van het toewijzen van de  symbolieken en lijnstijlen. Indien niet hoeft te worden voldaan aan de Nederlandse Cad Standaard (NLCS) dan kunnen wij dit  naar wens van de opdrachtgever in gevraagde symbolieken en lijnstijlen uitwerken.

De ingelezen meetgegevens worden als basis door de ontwerpers gebruikt. Aangezien de meetgegevens  3D zijn wordt het ontwerp vaak ook 3D uitgevoerd. Met het gerealiseerde 3D ontwerp kunnen wij  surfaces modellen genereren  die voor de uitvoeringswerkzaamheden gebruikt kunnen worden als machinebesturing voor het dan in te zetten materieel zoals,  graafmachines, kranen, graders, bulldozers. Hiermee worden de  werkzaamheden, sneller en nauwkeuriger  met minder kosten uitgevoerd. Ook wordt hard gewerkt aan de ontwikkelingen voor het toepassen van deze werkmethode met de asfalt spreidmachines.

 Wat kunt u verwachten op ontwerpniveau?

 Al onze ontwerpers zijn getraind in het werken met AutoCAD Civil3D en worden structureel bijgeschoold en opgeleid. Uiteraard niet alleen op het gebied van AutoCAD Civil 3D maar ook op het ontwerpvalk.  Zo heeft elke ontwerper de kennis van de richtlijnen  voor wegontwerp waaronder  die van de autosnelweg NOA, de RONA, duurzaam veiligverkeer, gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen, CROW, ASVV, enz U kunt dus bij Unihorn een volgens de geldende landelijke normen en richtlijnen een hoog kwalitatief op maat gevoerd ontwerp verwachten.

Voor wie?

Unihorn ontwerpt voor zowel de private als de publieke sector zoals Rijkswaterstaat Provincies, gemeenten en waterschappen. Wij opereren als ontwerpers binnen verschillende contractvormen van Disgin Build Finance Maintain en Operate (DBFMO) Raamovereenkomsten, UAV-GC contracten D&C OMOP en RAW-bestekken of turnkey contracten Uitwerkingen worden gedaan vanaf SchetsOntwerpen SO, Voorlopige Ontwerpen VO, Definitieve Ontwerpen DO tot aan het opleverdossier met de As-build tekeningen.

Laat u adviseren

De specialisten van Unihorn kunnen de opdrachtgever vakkundig adviseren en bijstaan. De multidisciplinaire aanpak van projecten zorgt er voor dat opdrachten door de juiste medewerkers met de juiste, specifieke kennis worden uitgevoerd.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kun u met ons contact opnemen: