GIS dataverwerking

Unihorn is een landelijk opererend ingenieursadviesbureau dat oplossingen zoekt voor infravraagstukken, zowel bovengronds als ondergronds. Unihorn biedt haar expertise aan bij het bedenken, ontwerpen en maken van werken, maar ook bij het beheer en onderhoud van Infrastructuur. Een goede vastlegging van “beheer objecten” in een “geografisch gerelateerde database” is daarbij van groot nut. Unihorn staat opdrachtgevers bij in het inwinnen, muteren en actualiseren van de GIS gegevens van verschillende organisaties.

Data inwinning

Het inwinnen van data wordt voorbereid door de afdeling geo-informatie en uitgevoerd door specialisten. Verhardingsdeskundigen, waterbouwkundigen, landmeters en milieu adviseurs verzamelen, elk op hun vakgebied of in samenwerking, de data die de opdrachtgever vraagt. Door deze multidisciplinaire kennis en aanpak is Unihorn in staat zeer uitlopende inventarisaties uit te voeren.

Een directe en koppeling van geconstateerde gebreken aan maatregelen en bestekposten is een nuttig hulpmiddel bij het beheer van infrastructuur en biedt een grote tijdsbesparing in de keten van constatering en uitvoeren van onderhoud. De methode van inwinning wordt afgestemd op de wensen van de opdrachtgever, bij de inwinning wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van Geovisia en ArcGIS mobile op tablet computers, nauwkeurige geometrie wordt ingewonnen met landmeet apparatuur.

Raadpleging

Unihorn assisteert bij het ontsluiten, of raadplegen van data, en presenteert deze in duidelijke vorm aan de opdrachtgever. Dat kan openbare (publieke) data zijn, of specifieke data, bijvoorbeeld verstrekt bij tenders. Unihorn bevraagd de data en filtert, analyseert de data en maakt daar  begrijpelijke informatie van. Het visualiseren van data, vervaardigen van kaartmateriaal hoort daar vanzelf bij.

De tools van Unihorn zijn daarbij voornamelijk  ArcGIS/ArcMap, Geovisia, AutodeskMap en Civil3D.

Mutatie

Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, allen hebben hun eigen GIS data vastgelegd. Deze data is continue aan updates toe, om de veranderingen in de fysieke wereld bij te houden. Unihorn ont zorgt aannemers bij het opleveren van werken door de GIS gegevens volgens productspecificatie uit te werken voor oplevering. Unihorn ontzorgt overheden bij het controleren en muteren van GIS bron data. KernGIS/DTB, BUDATA, GBI zijn voorbeelden van data systemen die door Unihorn bewerkt worden.

Wat mag je van de Unihorn GIS-specialisten verwachten?

De specialisten van Unihorn kunnen de opdrachtgever vakkundig adviseren en bijstaan. De multidisciplinaire aanpak van projecten zorgt er voor dat opdrachten door de juiste medewerkers met de juiste, specifieke kennis worden uitgevoerd.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kun u met ons contact opnemen: