Geotechnisch onderzoek uitvoeren

Unihorn is zeer bekend met het uitvoeren van geotechnisch onderzoek in de breedste zin van het woord. Tijdens een uitgebreid geotechnisch onderzoek, ook wel grondonderzoek genoemd, verrichten wij sonderingen (eventueel uitbesteed), boringen en metingen van de grondwaterstand. Het uitvoeren van geotechnische onderzoeken zijn in veel gevallen niet verplicht maar wel handig. Het geeft namelijk veel inzicht over bouwterreinen. U kunt bijvoorbeeld beter inschatten hoe groot de draagkracht van de ondergrond is. Wilt u meer weten? Neem dan direct contact met ons op!

Voordelen Geotechnisch onderzoek

Door het laten uitvoeren van een geotechnisch bodemonderzoek krijgt u meer inzicht in de staat van een terrein. Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald wat de opbouw van de grond is en waar de draagkrachtige laag ligt waarop gebouwd kan worden. Op deze manier wordt direct duidelijk op welke diepte een fundering geplaatst moet worden. Wanneer een reeds gebouwd gebouw wordt verbouwd of gerenoveerd, en er geen nieuwe fundering wordt aangelegd is het uitvoeren van geotechnisch onderzoek niet verplicht/noodzakelijk.

Geotechnisch Onderzoek door Unihorn


Recent Milieu- en geotechnisch onderzoek voor HHNK

Onlangs hebben wij nog een zeer uitgebreid milieu- en geotechnisch onderzoek uitgevoerd voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In de regio Purmerend, Durgerdam en Egmond aan de Hoef onderzocht wij diverse inlaten met het doel om te kijken op het nodig was deze te verwijderen of te vernieuwen. Een inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk gelegen in een dijk en is bedoeld om (vers) water de polder in te laten. Dit water komt vanuit hoger gelegen water (kanalen, rivieren, de zee of het IJsselmeer) en wordt bij lage waterstand de polder ingelaten. De inlaat, een buis met diameter van circa 200-250 mm, is aan de hoger gelegen kant af te sluiten met bijvoorbeeld een schuif of klep.

Werkzaamheden Geotechnisch onderzoek

Door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn een dertiental verschillende locaties geselecteerd. De inlaat is ofwel aan vervanging toe, ofwel is een extra inlaat noodzakelijk, of de inlaat moet worden verplaatst naar een andere locatie. Voor elke locatie wordt inzicht verlangd in de volgende onderdelen:

de bodemopbouw tot zes meter minus maaiveld (dit is de maximale ontgravingsdiepte bij vervanging/plaatsing van de inlaat)
draagkracht van de grond (uitvoering middels sonderingen)
uitzetten boorlocaties
bepaling waterdoorlatendheid/milieutechnisch onderzoek vrijkomende grond en bouwstoffen

Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van milieu- en geotechnisch onderzoek? Neem dan contact op met een van onze specialisten.