Bouwkundig ingenieur

Unihorn levert adviseurs en bouwkundig ingenieurs in de infrastructuur. Onze missie is het als partner volwaardig ondersteunen van onze opdrachtgevers bij hun complexe projecten die plaats vinden in een voortdurend veranderende context. Een veranderende context niet alleen in termen van veranderende omstandigheden in de openbare ruimte en veranderende regelgeving maar ook in termen van contracten – van uitsluitend design naar bijvoorbeeld design, construct & maintain – en van duurzame en maatschappelijk verantwoorde ontwerpen en adviezen. Unihorn wenst hierbij nadrukkelijk voorop te lopen.

Bouwkundig ingenieur

Ervaren bouwkundig ingenieur

Onze bouwkundige ingenieurs ontwerpen, plannen en overzien de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Het ontwerpen van civieltechnische infrastructurele voorzieningen is één van onze pijlers. Het ontwerptraject kent de volgende fasen, te weten onderzoek, ontwerp, bestek en tekeningen, contractvorming, realisatie en onderhoudstermijn. Op deze pagina leest u meer over de werkzaamheden van onze bouwkundige ingenieurs en het ontwerpen en onderhouden van civieltechnische infrastructurele voorzieningen.

Recente project voor ingenieursbureau Rotterdam

 Unihorn heeft een raamovereenkomst gesloten met het ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam. De overeenkomst heeft betrekking op het leveren van bouwkundig ingenieurs en andere ingenieursdiensten op het gebied van wegenbouw en de inrichting van openbare. De nadruk van de werkzaamheden ligt op het maken van tekeningen, zowel wegenbouw, riolering, kabels en leidingen en cultuurtechnische tekeningen, het maken van bestekken, aanneemsomramingen en ramingen in de planontwikkelingsfasen.

Een project wat door Unihorn binnen deze overeenkomst is uitgevoerd is de reconstructie van de Brede Hilledijk en Tolhuislaan. De Brede Hilledijk is gesitueerd op het schiereiland Katendrecht in de deelgemeente Feijenoord. Met de komst van nieuwbouwwoningen langs de kade van de Maashaven en de ligging van het stoomschip SS Rotterdam op de kop van het schiereiland geeft de gemeente Rotterdam de Brede Hilledijk een betere uitstraling. 

Meer informatie over onze bouwkundig ingenieurs

Een bouwkundig ingenieur moet zowel voor, tijdens als na een project de verschillende factoren die in een bouwproject aan de orde komen zorgvuldig in de gaten houden. Dit zodat het bouwwerk zo duurzaam mogelijk gebouwd wordt. De bouwkundig ingenieur moet nauwkeurig te werk gaan en is actief in zowel het ontwerpen van een gebouw als het controleren van de vorderingen. Een kleine fout kan tijdens complexe bouwwerkzaamheden enorme gevolgen hebben. Daarom speelt een bouwkundig ingenieur een cruciale rol in het bouwproces. 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, ervaring en bouwkundig ingenieurs? Neem dan contact met ons op.