Boorkernonderzoek

Bij Unihorn doen we sinds 2010 al diverse booronderzoeken. Ons laboratorium is sinds 15 december 2010, door de Raad van Accreditatie, geaccrediteerd voor boorkernonderzoek. Het boorkernonderzoek voeren wij vaak uit in combinatie met verhardingsonderzoek en advisering.

Boorkernonderzoek bij Unihorn

Op basis van een gedetailleerde boorkernbeschrijving leiden we informatie af over de staat van de weg. Samen met visuele inspecties van het verhardingsoppervlak en draagkrachtmetingen kunnen we vervolgens een geïntegreerd onderhoudsadvies geven.

Voor deze onderzoeken gebruiken we aangeleverde kernen, die uit een bestaande asfaltconstructie zijn geboord en tevens worden gebruikt voor het (geïntegreerde) verhardingsadvies.

Waarom een Boorkernonderzoek

Een groot nadeel van beton is dat het slecht bestand is tegen zuren in de bodem. De zuren zorgen ervoor dat het beton minder sterk wordt. Het kan voorkomen dat men er achter komt dat het beton is aangetast. Middels een booronderzoek kan de huidige toestand en fysieke eigenschappen worden vastgesteld.

Verwerken van de gegevens

Op basis van een gedetailleerde boorkernbeschrijving leiden we informatie af over de staat van de weg. Samen met visuele inspecties van het verhardingsoppervlak en draagkrachtmetingen kunnen we vervolgens een geïntegreerd onderhoudsadvies geven.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.