Asfaltonderzoek CROW publicatie 210

Bij Unihorn doen we sinds 2010 al diverse asfaltonderzoeken. Ons laboratorium is sinds 15 december 2010, door de Raad van Accreditatie, geaccrediteerd voor laagbeschrijving conform de CROW publicatie 210. Het asfaltonderzoek voeren wij vaak uit in combinatie met verhardingsonderzoek en advisering. Unihorn geeft ook cursussen omtrent de nieuwe CROW publicatie 210 (juni 2015) en was betrokken bij het beoordelen/opstellen van deze richtlijn.

Schouw conform CROW 210

Unihorn kan het asfaltonderzoek volledig volgends de CROW 210 uitvoeren. Hierbij wordt eerst een historisch onderzoek en schouw conform de CROW publicatie 210 worden gedaan. Op basis hiervan worden de homogene wegvakken bepaald en kan het aantal asfaltboringen conform worden uitgevoerd.

Boren van kernen

Unihorn is in het bezit van drie boorwagens om asfalt en funderingsmateriaal te boren. Het boren kan met een diameter van 100 mm, 150 mm of groter.

Waarom een asfaltonderzoek

Om asfalt te kunnen hergebruiken/af te voeren naar een asfaltcentrale is een asfaltonderzoek  conform de CROW publicatie 210 nodig. Het laboratorium van Unihorn is geaccrediteerd voor laagbeschrijving conform standaard RAW proef 77.1, PAK marker (detector)onderzoek conform proef 77.2 en DLC analyses conform standaard RAW proef 77.3.  Middels deze analyses kan bepaald worden of het asfaltonderzoek teervrij is en in aanmerking komt voor warm hergebruik bij een asfaltcentrale.

Verhardingsadvies

Op basis van een gedetailleerde boorkernbeschrijving leiden we informatie af over de staat van de weg. Samen met visuele inspecties van het verhardingsoppervlak en draagkrachtmetingen kunnen we vervolgens een geïntegreerd onderhoudsadvies geven en de restlevensduur bepalen.

 Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.